Salade Natuur Klein
6,80

Salade Natuur Groot
8,40

Salade Hesp Klein
7,40

Salade Hesp Groot
9,00

Salade Preparé Klein
7,40

Salade Preparé Groot
9,00

Salade gepluisde zalm Klein
9,40

Salade gepluisde zalm Groot
10,60

Salade Haringfilet Klein
8,10

Salade Haringfilet Groot
9,60

Salade gekookte kip Klein
7,50

Salade kip Klein
8,00

Salade gekookte kip Groot
8,60

Salade kip Groot
9,60